Legitymacja ISIC - AZS

KU AZS Politechniki Lubelskiej

 531-925-161

Legitymacje / ubezpieczenia

Legitymacja AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym. Dla członków AZS dedykowane są trzy rodzaje legitymacji:

  • ISIC-AZS (dla studentów i młodzieży szkół gimnazjalnych powyżej 12 lat)
  • AZS (dla każdego członka AZS, bez względu na wiek i status studenta)
  • ITIC-AZS (dla nauczycieli, wykładowców i trenerów /międzynarodowa legitymacja nauczycielska/)


Aby wyrobić lub przdłużyć kartę ISIC-AZS należy zarejestrować się w systemie Voyager (kliknij po lewej stronie Legitymacja ISIC-AZS na czerwonym tle), poprzez 1 z 2 możliwości:

1. Osoby, które po raz pierwszy chcą przystąpić do AZS - po wybraniu wariantu ubezpieczenia wybierają tryb "Wyrób nową legitymację na rok akademicki 2016/2017" - postępują zgodnie z dalszymi instrukcjami, drukują Deklarację przystąpienia do AZS, dołączają zdjęcie + kwotę zadeklarowanej składki i składają komplet dokumentów w biurze KU AZS PL.
2. Osoby, które w zeszłym roku rejestrowały się w systemie i chcą przedłużyć ważność legitymacji ISIC-AZS po wybraniu wariantu ubezpieczenia wybierają opcję "Przedłuż członkostwo na rok akademicki 2016/2017", wpisują serię i nr karty ISIC-AZS (Pierwsza litera + 12 cyfr bez ostatniej litery) oraz datę przystąpienia do AZS (na legitymacji pozycja "członek AZS od")  i postępują zgodnie z dalszymi instrukcjami - te osoby nie muszą drukować Deklaracji przystąpienia do AZS, w biurze składają jedynie kartę ISIC z kwotą zadeklarowanej składki członkowskiej.

Kwoty składki w roku akademickim 2016/2017:

  • 60 zł (Wariant I - Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6.500zł)
  • 100 zł (Wariant II - Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25.000zł)
  • 450 zł (Wariant III - Polisa Sport - suma ubezpieczenia 75.000zł)


W roku akademickim 2016/2017 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która na okres 1.10.2016 - 30.09.2017 oferuje trzy rodzaje polis NNW:

Polisa "Standard" (KOR - 036036) - suma ubezpieczenia 6.500 zł:
» umowa ubezpieczenia "Standard"
» tabela uszczerbków
» warunki ubezpieczenia
» instrukcja likwidacji szkody
» formularz zgłoszenia szkody

Polisa "Komfort" (KOR - 036037) - suma ubezpieczenia 25.000 zł:
» umowa ubezpieczenia "Komfort"
» tabela uszczerbków
» warunki ubezpieczenia
» instrukcja likwidacji szkody
» formularz zgłoszenia szkody

Polisa "Sport" (KOR - 036038) - suma ubezpieczenia 75.000 zł:
» umowa ubezpieczenia "Sport"
» tabela uszczerbków
» warunki ubezpieczenia
» instrukcja likwidacji szkody
» formularz zgłoszenia szkody

Infolinia i zgłaszanie szkód: 22 469 69 69

Kontakt:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
mail: kontakt@gothaer.pl


UWAGA!!!

W trakcie roku akademickiego NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY WARIANTU UBEZPIECZENIA!!!

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po wyrobieniu/przedłużeniu przez kol. Annę Romanowską legitymacji członkowskiej w systemie.

Każdy AZSiak, który się zarejestruje w systemie otrzyma na adres mailowy jedną wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie się, natomiast po zatwierdzeniu jego członkostwa otrzyma kolejnego maila z informacją od kiedy obowiązuje go ubezpieczenie NNW.

Facebook

Partnerzy

Politechnika LubelskaKŚ AZS LublinUrząd Miasta LublinMinisterstwo Sportu i Turystyki