Legitymacja ISIC - AZS

KU AZS Politechniki Lubelskiej

 531-925-161

Legitymacje / ubezpieczenia

Legitymacja AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym. Dla członków AZS dedykowane są trzy rodzaje legitymacji:

  • ISIC-AZS (dla studentów i młodzieży szkół gimnazjalnych powyżej 12 lat)
  • AZS (dla każdego członka AZS, bez względu na wiek i status studenta)
  • ITIC-AZS (dla nauczycieli, wykładowców i trenerów /międzynarodowa legitymacja nauczycielska/)


Aby wyrobić lub przedłużyć kartę ISIC-AZS należy zarejestrować się w systemie Voyager (kliknij po lewej stronie Legitymacja ISIC-AZS na czerwonym tle), poprzez 1 z 2 możliwości:

1. Osoby, które po raz pierwszy chcą przystąpić do AZS - po wybraniu wariantu ubezpieczenia wybierają tryb "Wyrób nową legitymację na rok akademicki 2018/2019" - postępują zgodnie z dalszymi instrukcjami, drukują Deklarację przystąpienia do AZS, dołączają zdjęcie + kwotę zadeklarowanej składki i składają komplet dokumentów w biurze KU AZS PL.
2. Osoby, które w zeszłym roku rejestrowały się w systemie i chcą przedłużyć ważność legitymacji ISIC-AZS po wybraniu wariantu ubezpieczenia wybierają opcję "Przedłuż członkostwo na rok akademicki 2018/2019", wpisują serię i nr legitymacji ISIC-AZS (pierwsza litera + 12 cyfr bez ostatniej litery) oraz datę urodzenia (format rok-miesiąc-dzień rrrr-mm-dd) i postępują zgodnie z dalszymi instrukcjami - te osoby nie muszą drukować Deklaracji przystąpienia do AZS, w biurze składają jedynie legitymację ISIC-AZS wraz z kwotą zadeklarowanej składki członkowskiej.

W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która na okres 1.10.2018 - 30.09.2019 oferuje trzy rodzaje polis NNW:

Wariant I - Polisa "Standard" - kwota składki 60 zł (suma ubezpieczenia 6.500 zł)

Wariant II - Polisa "Komfort" - kwota składki 110 zł (suma ubezpieczenia 25.000 zł)

Wariant III - Polisa "Sport" - kwota składki 730 zł (suma ubezpieczenia 65.000 zł)

Wszelkie szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się na stronie -> azs.pl/legitymacje

Infolinia i zgłaszanie szkód: 22 469 69 69
Instrukcja likwidacji szkody - pobierz

UWAGA!!!

W trakcie roku akademickiego NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY WARIANTU UBEZPIECZENIA!!!

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po potwierdzeniu członkostwa w systemie przez uprawnioną osobę z Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego.

Każdy AZSiak, który się zarejestruje w systemie otrzyma na adres mailowy jedną wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie się, natomiast po zatwierdzeniu jego członkostwa otrzyma kolejnego maila z informacją od kiedy obowiązuje go ubezpieczenie NNW oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu.

 

Kontakt:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
mail: kontakt@gothaer.pl

Facebook

Partnerzy

Politechnika LubelskaKŚ AZS LublinUrząd Miasta LublinMinisterstwo Sportu i Turystyki